ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “ΝΟΥΝΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΚΙ”

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομη­χανική Εταιρεία Γάλακτος Γαλακτοκομικών Προϊόντων και Παιδικών Τροφών», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Νικ. Ζεκάκου 18 και Κ. Καραμανλή (εφεξής χάριν συντομίας η «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ»)και η εταιρεία με την επωνυμία ««ZAKCRET AE», που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής (18ο χλμ Λεωφ. Σπάτων-Παλλήνης, ΤΚ 19004, ΤΘ 5414 (εφεξής χάριν συντομίας η «ZAKCRET”) και από κοινού (η ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ και η ZAKCRET) εφεξής καλούμενες χάριν συντομίας ως «Συνδιοργανωτές») διοργανώνουν Προωθητική Ενέργεια με τίτλο « ΝΟΥΝΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΚΙ» (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») με δώρο δωροεπιταγές-κωδικούς (μέσω SMS) για αγορές προϊόντων από το δίκτυο καταστημάτων Zakcret Sports εντός Αττικής και το e-shop www.zakcret .gr , σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ CARE DIRECT A.E. που εδρεύει στην Δάφνη Αττικής, επί της οδού Δερβενακίων 8 (εφεξής «CARE DIRECT»)

β) Οι Συνδιοργανωτές συμμετέχουν ως εξής: Η εταιρία ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ αναλαμβάνει τη διάθεση των δωροεπιταγών-κωδικών μέσω της Προωθητικής Ενέργειας και η εταιρία ZAKCRET θα εξαργυρώνει τις εν λόγω δωροεπιταγές-κωδικούς- με αγορές προϊόντων από τα φυσικά καταστήματά της και από το ηλεκτρονικό κατάστημά της, σύμφωνα με τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

1.- Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας . Οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια καλούνται να κόψουν τα ποτήρια με το γάλα ΝΟΥΝΟΥ που υπάρχουν πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων του Διοργανωτή. Όταν συγκε­ντρώ­σουν είκοσι (20) πόντους, συμπληρώνουν στο ειδικό έντυπο όλα τα ζητούμενα στοιχεία τους (όνομα, επώνυ­μο, κινητό τηλέφωνο και ηλικία και να έχουν συμπληρωθεί τα πεδία για την αποδοχή των όρων προωθητικής ενέργειας και για την παροχή συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων) και αποστέλ­λουν το συμπληρωμένο έντυπο με τα ποτήρια γάλα ταχυ­δρομικώς στη CARE DIRECT A.E. στη διεύθυνση Τ.Θ. 76541 Τ.Κ. 17210 Δάφνη με σκοπό να κερδίσουν ένα κωδικό – (που θα τους αποσταλεί μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο που θα έχουν δηλώσει) για αγορές προϊόντων αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ από τα καταστήματα ZAKCRET (οι «Δωροεπιταγές-κωδικοί»).

# Τα ποτήρια γάλα ΝΟΥΝΟΥ βρίσκονται στις συσκευασίες των εξής προϊόντων:

(α) πολυ-συσκευασίες του συμπυκνωμένου γάλατος ΝΟΥΝΟΥ πλήρες, ΝΟΥΝΟΥ Light και ΝΟΥΝΟΥ Kid – εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ποτήρι γάλα που αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) πόντους

(β) συσκευασίες του γάλακτος ψυγείου ΝΟΥΝΟΥ Family Πλήρες & Light: 1lt, 1,5lt και ΝΟΥΝΟΥ Family 0%: 1lt – εδώ υπάρχει ένα μικρό ποτήρι γάλα που αντιστοιχεί σε έναν (1) πόντο.

Οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια έχουν δικαίωμα να συγκεντρώσουν τους είκοσι πόντους επιλέγοντας οποιονδήποτε συνδυασμό. Για παράδειγμα, μπορούν να συγκεντρώσουν τους πόντους από πέντε πολυ-συσκευασίες συμπυκνωμένου γάλατος (5 Χ 4 = 20), από τρεις πολύ-συσκευασίες συμπυκνωμένου γάλατος και οκτώ συσκευασίες γάλατος ψυγείου (3Χ4 + 8Χ1 = 20), από είκοσι συσκευασίες γάλατος ψυγείου (20 Χ 1 = 20) κ.ο.κ.

Οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια μπορούν να αποστείλουν τους 20 πόντους που θα έχουν συγκεντρώσει μέσω ταχυδρομείου στην παραπάνω διεύθυνση μαζί με συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο της Προωθητικής Ενέργειας που θα βρίσκεται σε διάφορα σημεία πωλήσεως σε ολόκληρη την Ελλάδα (σούπερ-μάρκετ κ.λπ.), στα φυσικά καταστήματα της ZAKCRET και στο www.nounoubasketaki.gr στο οποίο θα έχουν επικολλήσει τα ποτήρια γάλα και θα έχουν συμπλη­ρώ­σει τα πλήρη στοιχεία τους.

Σημειώνεται ότι στο ειδικό έντυπο όπου επικολλούνται τα ποτήρια θα πρέπει να συμπλη­ρωθούν όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία των συμμετεχόντων (όνομα, επώνυ­μο, τηλέφωνο κινητό και ηλικία) και να έχουν συμπληρωθεί τα πεδία για την αποδοχή των όρων προωθητικής ενέργειας και για την παροχή συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων .

Ως «έγκυρη συμ­με­τοχή» νοείται η συμμετοχή που πληροί αθροιστικά όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

1. Έχει συμπληρωμένους τους 20 πόντους με επικολλημένα τα αντίστοιχα «ποτήρια γάλακτος» στο έντυπο

2. Έχει συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία στο έντυπο συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, ηλικία (άνω των 16 ετών), κινητό τηλέφωνο, αποδοχή όρων προωθητικής ενέργειας, παροχή συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων)

3. Έχει αποσταλεί μόνον ταχυδρομικά στην CARE DIRECT A.E. στη διεύθυνση Τ.Θ. 76541 Τ.Κ. 17210 Δάφνη, το αργότερο μέχρι 31.03.2019 (όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου).

Σε περίπτωση που όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι πλήρη, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή και να μην παραδώσει τη Δωροεπιταγή-κωδικό.

Διευκρινίζεται ότι κάθε συμμετέχων (με τον ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου) μπορεί να συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια και να αποκτήσει περισσότερα από μία Δωροεπιταγή-κωδικό. Κάθε φορά που συγκεντρώνει είκοσι (20) πόντους και ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία, θα κερδίζει μία ακόμα Δωροεπιταγή-κωδικό με τον περιορισμό ότι ουδείς συμμετέχων μπορεί να κερδίσει περισσότερες από τρείς (3) Δωροεπιταγές-κωδικούς .

2. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας . Ως διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 03/08/2018 (εφεξής η «Έναρξη της προωθητικής Ενέργειας») έως και την 31/03/2019 (εφεξής η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας ») ή μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων (40.000 Δωροεπιταγές-κωδικοί).

Διευκρινίζεται ρητά ότι συμμετοχές που θα αποσταλούν μετά τη Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας (σημ: αποκλειστικό κριτήριο για να διαπιστωθεί η έγκαιρη αποστολή της συμμετοχής είναι η σφρα­γίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου), σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση Λήξης της Προωθητικής Ενέργειας ή μετά την ανάκλησή της, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανύπαρκτες, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οιον­δή­ποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.

Όλες οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο παρατίθενται με την επι­φύλαξη των παρακάτω οριζόμενων σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή μείωσης της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας.

Οι Δωροεπιταγές-κωδικοί θα διατίθενται μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους. Ο Διορ­γα­νωτής έχει εξασφαλίσει ικανό αριθμό Δωροεπιταγών-κωδικών προκειμένου να καλυφθεί η προβλεπό­μενη ζήτηση εντός του χρόνου Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής . Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16 ο) έτος της ηλικίας του.

Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της Zakcret και της Care Direct και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών,
 • πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση της εν λόγω Προωθητικής Ενέργειας,
 • σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό.

4. Δωροεπιταγές-κωδικοί . Κάθε συμμετέχων που ακολουθεί τηn διαδικασία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω, κερδίζει μία Δωροεπιταγή- κωδικό για έκπτωση αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ για αγορές προϊόντων (μη εκπτωτικών ειδών και προϊόντων που δεν είναι σε προσφορά) από τα καταστήματα και το e-shop ZAKCRET τουλάχιστον ίσης αξίας.

Το δώρο (Δωροεπιταγές-κωδικοί) καθορίζεται από τον Διοργανωτή, είναι συγκεκριμένο και δεν ανταλ­λάσ­σε­ται με χρήματα.

5. Παραλαβή των Δωροεπιταγών-Κωδικών & Όροι χρήσης αυτών

5.1. Με την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου και των αποκομμάτων, ο Διοργανωτής θα αποστέλλει στο νικητή μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχει συμπληρώσει στο ειδικό έντυπο έναν εξαψήφιο κωδικό για αγορά προϊόντων αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ από τα καταστήματα της ZAKCRET. Από τη στιγμή αποστολής μέσω SΜS του κωδικού, θα ενεργοποιείται ο συγκεκριμένος κωδικός.

5.2. Ο νικητής θα μπορεί να εξαργυρώσει την εν λόγω δωροεπιταγή-κωδικό με αγορές από οποιοδήποτε από τα δεκαπέντε (15) φυσικά καταστήματα της ZAKCRET στην Αττική (όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω) με την επίδειξη του sms στο οποίο θα αναφέρεται ο εν λόγω κωδικός στο ταμείο του καταστήματος αλλά και με αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της ZAKCRET ( www.zakcret.gr) (συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας) με αγορές προϊόντων (μη εκπτωτικών) αξίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ευρώ.

Τα καταστήματα του δικτύου Zakcret που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια είναι:

Φυσικά καταστήματα Zakcret εντός Αττικής:

 • ΕΡΜΟΥ: Ερμού 70
 • ΟΜΟΝΟΙΑ: Πανεπιστημίου 64
 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Εθνικής Αντιστάσεως 6
 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Εθνικής Αντιστάσεως 43 & Δελφών 2
 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ OUTLET: Θηβών 21
 • ΓΑΛΑΤΣΙ: Βεϊκου 13
 • ΓΑΛΑΤΣΙ OUTLET: Βεϊκου 6
 • ΛΑΜΠΡΙΝΗ: Ι.Φωκά 70
 • ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Αγ. Αναργύρων 18
 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Λ.Πεντέλης 13
 • ΠΙΚΕΡΜΙ: 20 χλμ. Λ. Μαραθώνος
 • ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Αθηνάς 69
 • ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: Λ. Ηρακλείου 346β
 • ΑΙΓΑΛΕΩ: Ιερά Οδός 234
 • ΑΛΙΜΟΣ: Θεομήτωρος 41 Shopping House

E- SHOP: www.zakcret.gr

Οι Δωροεπιταγές-κωδικοί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με κανέναν άλλο τρόπο εκτός από τους αναφερόμενους στους παρόντες όρους.

5.3. Ο νικητής δεν θα μπορεί να εξαργυρώσει σε μία συναλλαγή-αγορά (είτε σε φυσικό κατάστημα είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα) παραπάνω από μία Δωροεπιταγή- κωδικό. Οι Δωροεπιταγές-κωδικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους νικητές κατά τη περίοδο των επίσημων εκπτώσεων (εκτός αν υπάρχουν είδη που δεν έχουν έκπτωση) καθώς και για αγορά εκπτωτικών ειδών ή προϊόντων που είναι σε προσφορά. Επίσης, οι Δωροεπιταγές-κωδικοί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήμα.

5.4. Ο νικητής θα μπορεί να εξαργυρώσει τη Δωροεπιταγή-κωδικό για αγορά προϊόντων (μη εκπτωτικών ειδών και προϊόντων που δεν είναι σε προσφορά) ίσης αξίας (δηλαδή δεκαπέντε (15) ευρώ) ή και μεγαλύτερης (στην τελευταία περίπτωση καταβάλλοντας ο ίδιος εξ ιδίων χρημάτων τη διαφορά).

5.5. Ο ίδιος καταναλωτής (με τον ίδιο αριθμό κινητού) θα μπορεί να συμμετέχει στην ενέργεια μέχρι τρεις (3) φορές και λάβει μέχρι τρεις (3) Δωροεπιταγές-κωδικούς. Το unique ID θα είναι ο αριθμός κινητού

5.6. Ως καταληκτική ημερομηνία για την εξαργύρωση των κωδικών-κουπονιών από τους νικητές στα φυσικά καταστήματα και στο e-shop της ZAKCRET θα είναι η 31.03.2019.

5.7 Ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής προϊόντων που αγόρασε με χρήση της Δωροεπιταγής-κωδικού εντός 15 ημερολογιακών ημερών, με την τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων:

α) Επίδειξη παραστατικού/απόδειξη αγοράς

β) Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην κατάσταση που παρελήφθησαν

γ) Η αλλαγή δεν μπορεί να περιλαμβάνει εκπτωτικά προϊόντα ή προϊόντα που είναι σε προσφορά όπως και η αρχική αγορά

δ) Δεν επιτρέπεται η έκδοση πιστωτικού ή η επιστροφή χρημάτων.

6. Ευθύνη . Οι Δωροεπιταγές-κωδικοί που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την Προωθητική Ενέργεια, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι των Συνδιοργανωτών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Συνδιοργανωτών περιορίζονται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Ρητά δηλώνεται ότι οι Συνδιοργανωτές δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων κατά την αποστολή των εντύπων (π.χ. απώλεια φακέλου από το ταχυδρομείο κλπ.) ή για την μη ορθή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κατά την αποστολή και παραλαβή των Δωρεπιταγών-κωδικών προς τους καταναλωτές, ή για την απώλεια του κωδικού από τους καταναλωτές μετά την αποστολή αυτών μέσω SMS (π.χ. λόγω διαγραφής του SMS από το χρήστη του τηλεφώνου, απώλεια ή κλοπή κινητού και χρήση κωδικού από τρίτο). Διευκρινίζεται ρητά ότι οι Συνδιοργανωτές δεν διενεργούν οποιονδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά την αποστολή και εξαργύρωση του κωδικού και ως εκ τούτου δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη αν ο κωδικός χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο εκτός του νικητή με οποιονδήποτε τρόπο και εάν περιήλθε σε γνώση του ο εν λόγω κωδικός. Άπαξ και χρησιμοποιηθεί ο κωδικός δεν είναι δυνατή η αποστολή νέου κωδικού σε αντικατάσταση τυχόν απωλεσθέντος ή εξαργύρωσή του ίδιου κωδικού δεύτερη φορά.

7. Δημοσιότητα . Οι όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο στη σελίδα Facebook www.facebook.com/NOYNOY.gr και στο www.nounoubasketaki.gr.

8. Τροποποίηση Όρων . Ο Διοργανωτής δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να μαται­ώ­σει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας ), για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση του, ενημερώνοντας σχετι­κά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στη σελίδα Facebook ή στο site με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

9. Προσωπικά Δεδομένα .

Με τη συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από τους Διοργανωτές ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, της ανακήρυξης των νικητών και της αποστολής των Δωροεπιταγών-κωδικών.¬

Η «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ»)ζητά και επεξεργάζεται τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα που χρειάζονται για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια και την απόδοση της Δωροεπιταγής-κωδικού.

Yπεύθυνος επεξεργασίας: είναι η ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ σε συνεργασία με την εταιρεία «CARE DIRECT A.E. (εκτελούσα την επεξεργασία)

Δεδομένα: Για αυτό το λόγο συλλέγουν τα ακόλουθα αναγνωριστικά στοιχεία όνομα, επώνυμο, ηλικία) καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο).

Υποκείμενα των Δεδομένων: Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια καταναλωτές, οι οποίοι θα συμπληρώσουν τα Δεδομένα τους στο ειδικό έντυπο.

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια και η απόδοση των Δωροεπιταγών-κωδικών.

Η Νομική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η συγκατάθεσή των Υποκειμένων των Δεδομένων.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες: Η ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ, η Care Direct A.E και το υπαλληλικό προσωπικό τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η Care Direct A.E. έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με τους Συνδιοργανωτές: να τηρεί εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί της, για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, να μη διαβιβάζει σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια της ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ , να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, να σχεδιάζει τα συστήματα της, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνει αυτές τις υποχρεώσεις της, να ενημερώνει άμεσα τη ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου των Δεδομένων, να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούσα την επεξεργασία.

Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων: Η ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ διατηρεί τα δεδομένα, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας. Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης της Δωροεπιταγής-κωδικού. Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκλησης.

Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα: Η ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου).

Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει εγγράφως ή ηλεκτρονικά γνώση των σκοπών της επεξεργασίας, των κατηγοριών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τους αποδέκτες των δεδομένων στους οποίους κοινολογήθηκαν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων. Περαιτέρω, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής (αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής, όπου απαιτείται), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων του Υποκειμένου των Δεδομένων ως προς την επεξεργασία), δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και η ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος του Υποκειμένου των Δεδομένων ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα, το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στο τμήμα εξυπηρέτησής στο τηλέφωνο 2109287400 ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο e-mail:nounoubasketaki@caredirect.com Το αίτημα του Υποκειμένου των Δεδομένων απαντάται δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που ελήφθη. Αν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή τους. Η Επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων της Προωθητικής Ενέργειας δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τους Συνεργάτες, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών της Προωθητικής Ενέργειας και στην απόδοση των Δωροεπιταγών-κωδικών σε αυτούς.

Ρητά διευκρινίζεται ότι για την τυχόν συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό πραγματοποίησης αγορών στα φυσικά καταστήματα της ZAKCRET ή/και εκτέλεσης παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΖΑKCRET, αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ZAKCRET Α.Ε.

10. Αποδοχή των Όρων

. Οι παρόντες Όροι Προωθητικής Ενέργειας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρα­τίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω ορι­ζό­μενα, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρό­ντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώ­σεως εξ αυτής της αιτίας.